Udtrykket procestransmitter anvendes i reglen til at beskrive et trykmålingsinstrument med ovenfor nævnte egenskaber. Elektroniske trykmålingsinstrumenter uden turn down, digital trykindikation eller graf over bar og uden kontroltaster regnes derimod generelt for tryksensorer eller tryktransmittere; nærmere information kan findes på informationssiden vedrørende tryksensorer. Hvis du er interesseret i tryksensorer/tryktransmittere, kan du finde yderligere information på informationssiderne for tryksensorer.

Procestransmittere fra WIKA er fleksible i drift og velegnede til måleopgaver inden for et bredt udvalg af anvendelsesområder. De detekterer niveauet i beholdere, bestemmer strømningshastigheden i rør og overvåger pumper, for blot at nævne nogle få eksempler.

Universal procestransmitter

Procestransmittermodellerne, UPT-20-modellen (med trykport) / UPT-21-modellen (med skyllemembran) er velegnede til mange industrier. Udover maskinopbygning og anlægskonstruktion anvendes modellen i procesindustrien med dens egensikrings-version Ex ia. Derudover er kravene fra hygiejne-, medicinal- og fødevareindustrierne opfyldt ved hjælp af tilslutning til skylleproces. Procestransmitteren kan leveres med et analogt udgangssignal og en HART®-protokol (version 7).

Den målte værdi er let at læse fra procestransmitteren på grund af den roterbare kasse (roterbar også efter montering i processen) og det særligt store display med 45° hældning. Elektrisk installation på instrumentet kan opnås uden behov for yderligere værktøjer. Plastoverfladen er fuldt ledende og dermed særligt velegnet til Ex-applikationer. Med IP66 er instrumentet beskyttet mod støv og væsker, og med IP67 mod kortvarig nedsænkning.

Industriel procestransmitter

Procestransmitter-modellen IPT-10 (med trykport) / IPT-11 (med skyllemembran) kan fås i syv kassevarianter. Materialerne, der anvendes, er plastik, aluminium og rustfrit stål. For eksplosions-beskyttede områder er det i særlig grad varianterne med flammesikre indkapslinger i rustfrit stål eller aluminium, der finder anvendelse.

Procestransmitteren kan fås med alle de udgangssignaler, der er fremherskende i procesindustrierne: Analogt signal, HART® signal, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS® PA. Derudover kan procestransmitteren leveres med piezo-, tyndfilm- eller keramiske sensorer efter valg, og det er ikke et krav, at der er tætning på sensoren, da disse sensortyper er svejsede på proces-siden. Den keramiske sensor bruges altid, når det er vigtigt med en højere nøjagtighed, lave slidegenskaber og en høj overtrykssikkerhed.

Differenstryktransmitter

Modellen DPT-10 anvendes til måling af differenstryk. Typiske applikationer er niveau- og flowmålinger samt filter- og pumpeovervågning.

Til niveaumåling bruges DPT-10 til overvågning af en lukket beholder, og den registrerer det hydrostatiske fyldningstryk. Hvis beholderens form gemmes som en tryk-volumenkurve, kan den beregne volumenen for enhver tankform og vise denne direkte på displayet. Transmission til et tilsluttet proceskontrolsystem er også muligt.

Hvis DPT-10 kombineres med et primært strømningselement som f.eks. en restriktionsåbning eller et Venturi-rør, kan det måle strømningen inden i rørledningen. Du kan også finde primære strømningselementer i den omfattende WIKA-portefølje.


Kontakt os

Ønsker du yderligere informationer? Skriv til os:

Wish list - Documents (0)

There are currently no documents on your wish list. You can add any document from the download area to your wish list. To do this, select the desired language using the flag symbol.

The maximum number of 20 entries was reached.

To receive your download link via e-mail, enter your address here:

The e-mail address is invalid.

  • 0