Ønsket information

Ønsker du yderligere informationer? Skriv til os.

Til formularen
Sales contact

WIKA Danmark A/S

Tel.:
+45 4581 9600
info@wika.as

WIKA er blandt verdens førende inden for fremstilling af mekaniske instrumenter til trykmåling (manometre). Uanset om du ønsker at måle op til 0,5 bar eller op til 7.000 bar – så tilbyder vi dig det rigtige manometer til enhver industri og ethvert målingskrav:

Manometre til relativt tryk med Bourdon-fjeder (0,6 … 7.000 bar)

Anvendelsesområdet for disse manometre med Bourdon-fjeder er flydende og gasformige medier. Til måleopgaver i aggressive, ikke-højviskøse og ikke-krystalliserende medier, selv i aggressive miljøer er varianterne i rustfrit stål velegnede. Flydende fyldning af kassen sikrer præcis læsbarhed af manometret, selv ved høje dynamiske trykbelastninger og vibrationer. Når det kommer til den højeste nøjagtighed, kan du inden for WIKA's brede sortiment også finde præcisionsmanometre, der måler med nøjagtigheder på 0,1, 0,25 eller 0,6 % af den fulde skalaværdi. Der kan genereres et DKD/DAkkS-certifikat for disse manometre.

Manometre til relativt tryk med membranelement for høj overtryksikkerhed (16 mbar … 40 bar)

Disse manometre med membran-trykelementer er egnede til gasformige og flydende aggressive medier. Manometre med åbne forbindelsesflanger er også egnede til høj-viskøse og kontaminerede medier, også i aggressive miljøer. Afhængigt af instrumentmodellen og trykområdet er en overtrykssikkerhed på 3x eller 5x af den fulde skalaværdi standard. Denne overtrykssikkerhed er også mulig for specialdesigns med 10, 40, 100 eller 400 bar. Målenøjagtigheden opretholdes. Med høje dynamiske trykbelastninger og vibrationer sikrer væskefyldning i manometrets kasse en præcis læsbarhed. Specialmaterialer til de våde dele kan fås som ekstraudstyr.

Manometre til relativt tryk med kapselelement for meget lave tryk (2,5 … 600 mbar)

Anvendelsesområdet for disse manometre er gasformige medier. Måleområderne er mellem 0 … 2,5 mbar og 0 … 1,000 mbar i nøjagtighedsklasser fra 0,1 til 2,5. Opbygningen af disse manometre består af to cirkel-formede, korrugerede membraner, sammenføjet rundt om kanten med en tryktæt tætning. I visse tilfælde er det muligt med overtryksbeskyttelse. Manometrene bruges hovedsageligt inden for laboratorier, vakuum-, medicinal- og miljøteknologi til filterovervågning og måling af indhold.

Manometre til absoluttryk

Når der skal måles tryk uafhængigt af naturlige udsving i det atmosfæriske tryk, anvendes manometre til absoluttryk. Trykket for det målte medie bestemmes i forhold til et referencetryk, hvilket svarer til nulpunktet for det absolutte tryk. For at der kan være et vakuum i referencekammeret, der er tæt på perfekt, evakueres dette fuldstændigt. Måleområderne for manometrene er mellem 0 … 25 mbar (absolut) og 0 … 25 bar (absolut), med nøjagtighedsklasser på 0,6 ... 2,5. Disse meget præcise manometre bruges til overvågning i f.eks. vakuum-pakkemaskiner og vakuum-pumper. De bruges også til overvågning af kondenseringstryk i laboratorier eller til bestemmelse af damptryk i væsker.

Differenstrykmanometre

Differenstrykmanometre arbejder med en bred vifte af trykelementer. Som følge heraf ligger måleområdet fra 0 ... 0.5 mbar og op til 0 ... 1.000 bar, og det er muligt at måle statiske overlay-tryk på op til 400. Disse differenstrykmanometre overvåger f.eks. strømningen i gasformige og flydende medier samt graden af tilsmudsning i filtreringsanlæg. Derudover bruges de til overvågning af overtryk i renrum og til niveaumåling i lukkede beholdere. De er ligeledes velegnede til kontrol af pumpeanlæg.

Procesmålere fra WIKA

WIKA's måleinstrumenter til indikation af tryk og temperaturer til procesindustrier har bevist deres værd en million gange. Process Gauges-divisionen viser dig hvorfor.


Kontakt os

Ønsker du yderligere informationer? Skriv til os:

Wish list - Documents (0)

There are currently no documents on your wish list. You can add any document from the download area to your wish list. To do this, select the desired language using the flag symbol.

The maximum number of 20 entries was reached.

To receive your download link via e-mail, enter your address here:

The e-mail address is invalid.

  • 0